lørdag 26. juni 2010

ØYEBLIKKET

Kilde:  Matsumoto Castle, Matsumoto, Honshu, Japan -- Gavin Hellier/JAI/Corbis

Radioen sto på da jeg våknet i dag morges. Jeg hørte ikke alt, for volumet var for lavt. Men jeg fikk med meg at det var en dame som snakket om Øyeblikket.
Å være i øyeblikket er en kunst. Skjønnheten oppstår i tilstedeværelsens stillhet. Livet er HER og !

Jeg leser en bok av Eckhart Tolle, med den enkle tittelen ”Lev her og nå”. En tynn liten bok, utgitt på forlaget Lille Måne. Den har et dypt og ikke helt lettfattelig budskap, men dog i en enkel form.
Kort fortalt skriver han om dette at det kun er livet ER. Fortid og framtid er ikke livet. Det som er forbi, var en gang , men er det ikke lenger. Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, annet enn eventuelt å betrakte den og bruke den som et redskap til praktiske formål og kreative løsninger. Det samme gjelder framtiden. Den ER ikke. Det er kun som ER. Sinnet retter seg bare inn mot fremtiden for å overleve, eller for å finne en eller annen form for forløsning eller fullbyrdelse der. Det sier: En dag, når det eller det skjer, da …. Men, framtiden ER ikke.

"Tilstedeværelse i øyeblikket er nøkkelen til indre fred og frihet. Bryt identifikasjonen med tanken, vær til stede her og nå, i det som ER, så vil lidelser og problemer opphøre." Dette er Tolles budskap til oss gjennom sin bok.

Har du lyst å filosofere litt nærmere over dette, kan du gjerne ta deg tid til å lese boken. Den gir absolutt utsagn til ettertanke. http://lillemaane.no/katalog/levherogna.html

Gi deg selv en gave: Ta deg tid til å være i øyeblikket, for det er nøkkelen til din egen tilstedeværelse.

1 kommentar: