fredag 5. mars 2010

De gode tankene


Den gode samtalen forutsetter at de gode tankene har plass der.
Å kjenne seg vel, beror også på at man har tillatt de gode tankene å fylle oss.
De gode tankene fører godt med seg.

Positive tanker er ikke vanskelig å bære. Men, de negative tankene har en egen evne til å skyve unna de positive tankene, bevisst eller ubevisst. De kan lett sette seg fast hvis vi ikke passer på.
Spørsmålet er da: hvordan skal vi stoppe de negative tankene?

Svaret er enkelt: Så gode tanker. Dess flere gode tanker vi sår, dess større plass tar de. De negative tankene må vike plassen til fordel for de positive.
Derfor, ikke fokuser på de negative tankene. Vær heller bevisst på å tenke gode tanker hver eneste dag.

Tenk hvis alle negative tanker ble visket ut. Hvordan tror du verden ville være?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar