tirsdag 30. mars 2010

Sosiale Medier


Det var noe som ikke fungerte på bloggen i går. Derfor kom det ikke noe innlegg fra min hånd da.
Vi er altså på en måte prisgitt de tekniske luner. Fungerer ikke teknikken, blir vi styrt av denne.

Jeg håper likevel at vi fungerer – uavhengig av teknikken. Skjønt, noen ganger kan man bli noe betenkt over hvor avhengige vi har gjort oss av de elektroniske hjelpemidlene. Dette ble vi sterkt påminnet om ved millenium-skiftet, for ti år siden. Det rådet stor usikkerhet om hva som ville skje – om elektronikken skulle kollapse, - og vi med den!
Heldigvis ble alle negative spådommer gjort til skamme. Vi klarte oss!! Det gjorde også de elektroniske hjelpemidlene.

Vi har gått fremover. Det samme har våre tilbud, gjennom nye nettbaserte kommunikasjonskanaler. Vi bruker mer enn noen gang elektroniske medier som en sosial møteplass. Jeg synes det er en flott mulighet til å ”treffe” igjen gamle venner, opprettholde kontakt med dagens venner og finne nye kontakter og bygge nye vennskap.

Her kan vi opprettholde en viss kontakt og ha mulighet til å oppdatere oss på våre venners livs-bevegelser.

Det er likevel veldig viktig å være bevisst på at denne møteplassen på ingen måte har samme verdi som de fysiske bånd og det å være sammen ansikt til ansikt. De elektroniske møteplasser kan ikke erstatte den varmen det gir å være sammen gjennom fysisk tilstedeværelse. Det menneskelige nærvær gjør oss heller ikke sårbar på teknikkens luner.

Så: Takk til de sosiale medier for de muligheter disse gir.

Men, mest av alt: Takk for den glede og berikelse vi får gjennom det sosiale fellesskap, ansikt til ansikt.
Ta vare på den som en skatt, for den er uerstattelig og livsviktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar