mandag 8. mars 2010

Du er fantastisk

"Vi mennesker er ikke redde for svakheten vår. Det vi er redde for, er våre
sterke sider og våre talenter, for hva kommer andre mennesker til å tenke hvis
vi går ut i livet og viser hvor vidunderlige, fantastiske og begavede vi er, og
virkelig tror på at vi kan forandre oss selv og verden?"
Dette er sitat fra en tale Nelson Mandela har holdt.

Sterke ord til ettertanke. Vise ord, som jeg synes vi kan spørre oss selv om vi kjenner oss igjen i.
Hvorfor er det slik? Jeg tror vi er redde for hva de andre vil tenke om oss, hvis vi viser at vi er flinke og betyr noe. Vi har en redsel for å bli sett på som arrogante.

Janteloven er sterk i vår kultur, så vi skal ikke stikke oss frem. Den er destruktiv etter min mening. Jeg mener at vi alle har fått evner som vi skal bruke til samfunnets og vårt eget beste.
Er det da feil å være takknemlig for det vi har fått i gave for å dele med oss til alles beste?
Mitt svar er: Nei. Derfor vil jeg si:
Tillat deg å se hvor fantastisk du er. Ros deg selv. For ros kan være med å forandre verden og oss selv innenfra. Når vi bestemmer oss for å se det beste i oss selv og i andre mennesker, folder vi oss ut og blir vakre. Få deg selv til å stråle. Da sender du gnister ut mot verden, og du får masse glede tilbake.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar