torsdag 4. mars 2010

Den gode samtalen


Jeg setter utrolig stor pris på den gode samtalen.

I den gode samtalen er vi underveis mot noe sammen - noe som ofte ikke verken er målrettet eller konkret. Den gode samtalen gir rom for digresjoner. Den kjenntegnes av et "jeg du forhold" og ikke et "jeg det forhold". I bunnen av den gode samtalen ligger det en gjensidig inderlighet og oppriktig interesse.

Den krever tid.
Den krever tilstedeværelse.
Den krever stillhet.
Den krever oppmerksomhet.

Vi må gi og vi må ta imot. Vi må dele.

Det ligger mye kvalitet i den gode samtalen. Det betyr at vi investerer i å lytte til og meddele med stor respekt for hverandres synspunkter og meninger.

Vi trenger ikke være enige, men heller ta imot for ettertanke. Den åpner for refleksjoner over andre synspunkter. Den utvider tankens horisont og kan gi en mer balansert og nyansert forståelse.

Er det lenge siden du hadde den gode samtalen?

Jeg hadde en slik idag.

Takk til Marianne forat du delte kvalitetstid med meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar