søndag 18. april 2010

Askepott


Vi har tatt i bruk et velbrukt eventyr-navn og lagt en ny mening inn i det. Askepott.

De fleste av oss forbinder dette med positive følelser. Mange ganger og i forskjellige varianter har vi hørt/sett eventyret om Askepott og levd oss inn i historien om den gode søsteren som vant både prinsen og halve kongeriket.Det nye meningsinnholdet er neppe like positivt ladet. Tenk, at lille Island kan forårsake så store endringer i planene våre med påfølgende positive eller utfordrende konsekvenser. Bokstavelig talt over natta ble millioner av mennesker i hele verden rammet av vulkanutbruddet langt nord på kloden. Ringvirkningene brer seg til de ytterste ”verdenshjørner”, ikke nødvendigvis direkte av askeskyen det er farlig å fly igjennom, men fordi vi reiser på kryss og tvers mellom verdensdelene, ofte med Europa som knutepunkt.

Jeg tenker det er unødvendig å si at vi er glad for at vi kom oss hjem på onsdag. Ett reelt alternativ var nemlig retur med flyet fra New York påfølgende dag av den vi dro. Slik ble det heldigvis ikke. For en lykke!Jeg velger å tro at flyvalget var riktig for oss. Hadde vi visst hva som lå foran oss, hadde vi kanskje heller ikke tatt sjansen på å reise i det hele tatt. Godt at vi ikke vet alltid hva som skal skje. Vi kunne glede oss over dagene i New York, helt uvitende om hva som skulle skje bare få timer etter at vi hadde landet trygt på Sola. Vi var en hårsbredd fra å kunne blitt sittende støkk i New York på ubestemt tid, for neste flygning ble kansellert. Noen hadde sikkert gledet seg over det. For oss passet det ikke med et lenger opphold nå.

For oss gikk det bra. Mange er dessverre berørt med uante konsekvenser. Alle utfordringer er ikke like enkle å takle. Men vi ser i alle fall at kreativiteten aktiviseres og gir seg uttrykk i mange og varierte løsninger. Jeg tror at dette har gitt de utroligste erfaringer, til og med mye artig. Så er det også slik at i motgang vokser vi. Derfor tror jeg at historien vil vise at også denne hendelsen bidrar til ny kunnskap og nye oppfinnelser til det beste for oss.

Jeg håper og har forventninger til at vi med tiden kan si: Som i eventyret, så også i denne saken. En lykkelig ende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar