lørdag 24. april 2010

Grip dagen - Idag er den dinHurtigruta har et supert utsagn til ettertanke i en av sine reklamer. Jeg siterer: Når er egentlig "en gang i livet"? Er det ikke nå? Eller snart!

Første gang jeg så denne reklamefilmen på TV, traff dette utsagnet blink hos meg. Hurtigrutas formål er å markedsføre reiser med sine skip, men utsagnet er ganske dypt og kan absolutt overføres til livet generelt. Hvorfor skal vi utsette det vi kan gjøre nå til senere/en annen gang? Vi lever som om vi disponerer tiden ubegrenset fremover. Men gjør vi det?  Det er vi lever.

Å planlegge er en aktivitet som kan være morsom, interessant og meningsfylt. Å ha en plan kan være en god følelse. Jeg er av den oppfatning at planer driver oss fremover.
Å drømme er også et gode. Å ha noe å drømme om og ønske seg er en viktig del av det å være et helt menneske. Jeg er av den oppfatning at også drømmer en drivkrefter i livet vårt. Men, det må ikke bli med det.

Noen drømmer skal være mål for oss. Målene når vi gjennom planlegging og påfølgende gjennomføring. Og gjennomføringen skal vi ikke utsette unødvendig. Jeg vil gripe muligheten og gjøre det , ikke senere, for senere, når er egentlig det?

God tur!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar