søndag 4. april 2010

Påskeegg - Påskekylling – Påskeliljer – Påskegult


Jeg undres på hvorfor egg, kyllinger, høner og fargen gult har blitt symboler for påsken. - Jeg har skjønt at det har med nytt liv å gjøre, men hva er opprinnelsen? Hvor kommer det fra?

Når man undrer seg over noe, er det bare å søke på internett. Jeg har søkt, men det var ikke så mange treff. Underlig egentlig. Men, på http://www.aktivioslo.no/ fant jeg blant annet dette:

Mange ulike symboler er knyttet til påsken. Påskens farger er viktige. De ulike symbolene kan i hvert fall ved første øyekast virke som om de er veldig forskjellige. Men kanskje de har mer med hverandre å gjøre enn det ser ut som umiddelbart.

Påskeegget. Dekorerte egg er mye eldre enn påsken, og både egg og harer er gamle fruktbarhetssymboler. I den jødiske Pesachfeiringen brukes hardkokte egg kokt i saltvann som et symbol både på nytt liv og feiringen i tempelet i Jerusalem. Denne jødiske tradisjonen kan ha hatt sitt utspring i tidligere romerske vårfester . (Wikipedia)
Påskekyllingen er et nordisk påskesymbol. Kyllingen er, som egget, et symbol på nytt liv. I påsken er også kyllingen et symbol på Jesus oppstandelse, kyllingen bryter ut av skallet slik som Jesus brøt ut fra graven.Kyllinger er et vårtegn, på denne tiden av året legger hønene massevis av egg, og dermed blir det også kyllinger. Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på oss mennesker. Påskekyllinger er populært som påskepynt og pryder både påskeegg, servietter og blomsteroppsatser.

Påskekyllingens gule farge er også viktig – gul er påskens farge fremfor noen her i Norge. Gult er solens farge og solen er et viktig påskesymbol. Solen er symbolet på livet og det livgivende. Våren har alltid vært festtid og før kristendommen gjorde sitt inntog var det nettopp solen som ble feiret. Rundt påsketider ble det holdt store solfester blant norske vikinger.

Påskeliljen er symbolet på et rent liv. Den vakre gule påskeliljen er dette som er den tradisjonelle påskeblomsten i Europa og USA.

Hva med opphavet? Jeg fant denne lille historien på Wikipedia:.
En historie knyttet til påskeeggets opprinnelse sier at Jomfru Maria ga egg til de romerske soldatene som korsfestet Jesus og ba dem om å være mildere. Tårene hennes falt på eggene og ga dem vakre flekker i flere farger.
I andre historier blir Maria Magdalena knyttet til eggene. I en av dem kom hun til Jesu grav for å stelle kroppen hans. Hun hadde med seg en kurv med egg til niste. Da hun kom fram til graven og så på eggene var de blitt regnbuefarget. Egget har også vært et symbol på oppstandelsen i den forstand at det selv om det virker hardt og kaldt inneholder det nytt liv.
Et lignende under skal ha hendt da hun ville fortelle den romerske keiseren Tiberius at Kristus var gjenoppstått. Keiseren lo av henne og sa det hun fortalte var like sannsynlig som at det hvite egget hun holdt i hånden skulle bli rødt. I samme øyeblikk fikk egget denne fargen. Den dag i dag er det en ortodoks tradisjon å gi sine venner røde egg som påskehilsen. Den røde fargen symboliserer Kristi blod og egget symboliserer her verden.
En mer praktisk forklaring på eggenes tilknytning til påsken er forbindelsen med fastetiden før påsken. Påsken sammenfaller med våren, tiden da hønene begynner å legge flere egg. For å bevare eggene til fastetiden var over ble de hardkokte så de ikke skulle bli dårlige.

Da var dette en liten påskehilsen fra meg. Jeg ønsker fortsatt god påske og en riktig god vår!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar